Problemen over het gedrag van je echtgenoot

In dit hoofdstuk behandelen we bepaalde problemen die zich kunnen voordoen en vaak kunnen leiden tot de ontwrichting van het huwelijk.

Deze zijn :

I. Alcoholisme
II. Geestesziekte
III. Problemen met het vrijen
IV.Geweld

I. Alcoholisme

Alcoholisme kan vanzelfsprekend een huwelijk ontwrichten en als partner kun je er zelf niet heel veel tegen ondernemen. Je kunt, bijvoorbeeld, een alcoholist, dus ook niet je eigen echtgenoot, verplichten zich te laten behandelen. Deze beslissing hangt van de alcoholist zelf af.
Wat je in dit geval wel kunt doen, is op de eerste plaats voor jezelf (en je kinderen) zorgen en zelf naar de zelfhulpgroep AA stappen; er bestaat immers een zelfhulpgroep voor partners van alcoholisten, Al-Anon.

Je kunt contact opnemen met het AA – secretariaat te Brussel (tel. 02/511.40.30 ) waar men je graag – anoniem, je hoeft dus jezelf niet bekend te maken – zal voorthelpen en men je zal zeggen waar een groep én een contactpersoon in je buurt is.

Op deze contactavonden moet je jezelf en je identiteit niet kenbaar maken, het is immers de gewoonte dat men elkaar daar enkel met de voornaam aanspreekt.

II. Geestesziekte

Voor een geestesziekte van je echtgenoot bestaan er juridische maatregelen.

Je kunt dan aan de behandelende arts vragen of het zo erg is dat een gedwongen opname in een psychiatrische instelling nodig is. Met de hulp van de geneesheer moet dan een procedure gevolgd worden voor het Vredgerecht.
Je kunt je echtgenoot niet verplichten zich thuis te laten behandelen, een therapie te volgen of medicatie te nemen.
Indien je echtgenoot halstarrig weigert zich te ( laten ) verzorgen, kan je hem voor de Vrederechter laten oproepen om hem eens door iemand anders te laten zeggen dat hij dringend wat aan zichzelf moet gaan, of er anders een breuk ( eventueel een echtscheiding dus ) inzit.

Seder de wet van 26 juni 1990 ‘ ter bescherming van de persoon van de geesteszieke’ is de collocatie, dit is de gedwongen opnemen voor onbepaalde duur, afgeschaft. Aan elke persoon, die zich vrijwillig laat opnemen in een psychitarische dienst, voorziet de wet de garantie dat de zieke deze dienst ten allen tijde kan vermijden.

Je kunt iemand maar dwingen tot gedwongen verblijf in een psychiatrische instelling slechts onder twee strikte voorwaarden, en deze zijn ;

1° wanneer iemand zijn eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengt ( bvb. zelfmoordpogingen, zware drug-of alcoholverslaving.)
2° wanneer hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.

Vervult je echtgenoot deze voorwaarden, dan kan je aan de Vrederechter vragen dat de beschermingsmaatregel van het gedwongen verblijf genomen wordt. Je echtgenoot mag zich verdedigen met de hukp van drie personen en een vertrouwenspersoon.
Wanneer de Vrederechter van mening is dat je vraag gegrond is, dan zal je echtgenoot niet onmiddellijk gedwongen opgenomen worden, maar eerst 40 dagen in observatie geplaatst worden.

Dan volgt er een advies van de directeur van de kliniek. Nadien valt de beslissing voor maximum 2 jaar.

Ieder belanghebbende, vanzelfsprekend dus ook uw echtgenoot, kan op elk moment vragen die beslissing te herzien.

Als familielid van een psychitarisch patient kan je voor inlichtingen en ondersetuning steeds terecht bij de zelfhulpgroep Similes :

Federatie Similes, Groeneweg 151 te 3001 Heverlee ; tel. 016/23.23.82, kantooruren van 9 tot 17 uur of Stadsomvaart 9 te 3500 HASSELT; tel. 011/22.05.65, open ma-di-do-vrij van 14 tot 16 uur en op woensdag van 10 tot 12 uur.

III. Problemen over vrijen of niet – vrijen.

Geslachtsgemeenschap wordt in hoofde van de vrouw steeds beschouwd als een huwelijksplicht, zodat seksueel geweld binnen het huwelijk niet bestraft wordt en dit tot in het jaar 1979. Toen werd een man door het Hof van Beroep te Brussel veroordeeld wegens gewelddadige verkrachting van zijn echtgenote. Sedertdien vallen er regelmatig veroordelingen van echtgenoten, die hun vrouw al te gewelddadig herinneren aan hun huwelijksplicht.

Zo werd, ten titel van illustratie, in juli 2000 een man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, wegens verkrachting binnen het huwelijk.

IV. Geweld thuis

De regel is: fysiek geweld is strafbaar en is steeds een grond tot echtscheiding.
Vergeet echter niet: wil je later de echtscheiding bekomen op grond van slagen, dan zul je telkens klacht moeten nederleggen.
De meeste rechtbanken aanvaarden niet dat medische attesten, op zich, een afdoende bewijs vormen dat je slagen kreeg van je echtgenoot. Er staat immers niet op wie je sloeg.
We zullen daar verder over het nederleggen van een klacht en zo verder op terug komen.

Wapenbezit en – gebruik is ook soms een oorzaak van echtelijk geweld.
Men schat dat er in België zo’n 2 miljoen vuurwapens in privé – bezit zijn ; daarvan zijn er slechts 700.000 geregisteerd.

Wat kan je doen om een gewelddadige echtgenoot te stoppen ?

Duidelijk zijn ! Er geen twijfel laten over bestaan dat je de echtelijke agressie niet tolereert en desnoods om die reden uit de echt wil scheiden. Fysiek geweld is strafbaar : je kunt er klacht voor neerleggen.
Meestal levert het proces – verbaal, dat op uw vraag, door de politie wordt opgesteld, tezamen met het attest dat je verwondingen beschrijft, je ook een voldoende bewijs op om de echtscheiding te bekomen.

De straffen op geweld zijn de volgende :

– Verbaal of psychisch geweld is meestal niet strafbaar, maar wel beledigingen (laster en eerroof), net zoals doodsbedreigingen, daarvoor krijg je minimum een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maand en een geldboete van 25 Euro tot 100 Euro (x 5).

– Opzettelijke slagen en verwondingen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg ; hierop staat een gevangenisstraf van 2 maand tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 200 Euro (x 5) .

– Opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg ; deze brengen een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar met zich mede alsook een geldboete van 200 tot 500 Euro (x 5).

Door de wet van 24 november 1997 ten slotte werden de straffen voor opzettelijke slagen en opzettelijke doding van een (ex)-partner ernstig verzwaard.

Het voorontwerp van de wet van minister Onckelinckx tot toewijzing van de gezinswoning wil de maximumstraf voor partnergeweld verdubbelen!