Kan alimentatie voor kinderen nog gewijzigd worden na een een echtscheiding door onderlinge toestemming ?

Echtparen die door onderlinge toestemming wensen te scheiden zijn ertoe gehouden om afspraken te maken over de bijdrage van elke van de ouders in hun levenonderhoud, opvoeding,… van hun minderjarige kinderen. Kunnen deze afspraken nog gewijzigd worden nadat de echtscheiding reeds is totstandgekomen?

Overeenkomstig artikel 1288 laatste lid Ger W. wordt gesteld dat nieuwe omstandigheden de, buiten de wil van de partijen, de toestand van de kinderen ingrijpend wijzigen, aanleiding kunnen geven tot een herziening van het gesloten akkoord. Deze omstandigheden kunnen o.m. zijn: een ernstig ongeval, zware ziekte, verlies van werk (behoudens indien de oorzaak hiervoor bij betrokkene zelf ligt), faillissement …

Deze herziening zal wel enkel kunnen gebeuren door de rechter. Uiteraard belet niets dat de echtgenoten m.b.t. hun kinderen onderling toch andere afspraken maken en dieze niet aan de rechter voorleggen. Deze afspraken zullen evenwel enkel standhouden zolang ze vrijwillig worden nageleefd. In geval van betwisting maken zij slechts en beoordelingselement uit voor de rechter, die hierdoor geenszins gebonden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *