Erfpacht

Dit is het recht om over het volle genot van een onroerend goed, dat aan niemand anders toebehoort, te beschikken. Dit voor een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar.

  1. Kenmerken

*Enkel onroerende goederen

*Steeds tijdelijk

*De erfpachter moet jaarlijks een vergoeding betalen aan de eigenaar (juridische term: canon)

  1. Rechten van de erfpachter

De erfpachter kan gebouwen oprichten en beplantingen aanleggen. Hij heeft het ganse genotsrecht van het onroerend goed. De erfpachter is als het ware de eigenaar van de gebouwen. Hij kan ze verkopen, verhuren of hypothekeren zolang het recht duurt.

  1. Plichten van de erfpachter

De erfpachter is verplicht om de canon en alle belastingen te betalen. De eigenaar krijgt jaarlijks een vergoeding. Daarbovenop is hij verplicht om het onroerend goed te onderhouden en de gewone herstellingswerken uit te voeren.

  1. Einde van de erfpacht

Er moet een regeling getroffen worden voor de door de erfpachter opgerichte gebouwen en beplantingen. Indien de erfpachter contractueel verplicht was gebouwen op te richten, mag hij de gebouwen en beplantingen niet wegnemen. Daarbovenop is hij geen vergoeding verschuldigd aan de eigenaar.  Anderzijds, indien de erfpachter niet contractueel verplicht was om gebouwen op te richten, mag hij de gebouwen en beplantingen wegnemen. Het is eventueel mogelijk dat hij een vergoeding verschuldigd is aan de eigenaar, wegens schade aan de grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *